Ana Sayfa Safranbolu Öğretmenler için soru hazırlama teknikleri kursu

Öğretmenler için soru hazırlama teknikleri kursu

75
0
2023 EĞİTİM VİZYONU DOĞRULTUSUNDA ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAK İÇİN SAFRANBOLU SUNAL TÜLBENTÇİ ÖĞRETMENEVİ'NDE 'SORU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ' KURSU DÜZENLENDİ.2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak için Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi’nde “Soru Hazırlama Teknikleri” kursu düzenlendi.
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrenmenin gerçekleşmesinde en önemli bir unsurlardan birinin de sorunun tekniğine uygun olarak hazırlanması ve sorulması işlemi olduğunu söyledi.
Soruların etkili olmasının en önemli yanının, soruların yanlış anlama ve algılara yol açmayacak, açık anlaşılır ve net olması olduğunu ifade eden Gümüş, “Diğer taraftan öğrencilere sorulacak sorular ne çok zor ne de çok kolay olmalıdır. Her iki durumda da öğrencinin doğru ölçülemeyeceği görülmüştür. Bu bağlamda sorular hazırlanırken; konuları kapsaması, öğrencilerde bilgiye ulaşma isteği doğurması, işbirliği ve grup çalışmasına teşvik etmesi, problem çözme becerilerini geliştirmesi ilkelerinin göz önünde tutulması temel ilke olarak kabul görmüştür” dedi.
Gümüş, bu tür seminerlerin öğretmenlere güncel bilgiler kazanımına olanak sağladığını, dolaysıyla öğrencinin kazanımlarına olumlu yansıdığını, bu tür kurs faaliyetlerinin sürdürüleceğini sözlerine ekledi.