Ana Sayfa Gündem “Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” projesi

“Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” projesi

65
0
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI'NIN (BAKKA) 20189 TEKNİK DESTEK PROJE ÇAĞRISI ÜZERİNE KARABÜK VALİLİĞİ İL YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE DESTEKLENMEYE HAK KAZANAN “SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ” PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİCİLERİN EĞİTİMLERİ BAŞLADI.Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) 20189 Teknik Destek Proje Çağrısı üzerine Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve desteklenmeye hak kazanan “Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” projesi kapsamında eğiticilerin eğitimleri başladı.
Karabük’teki sivil toplum kuruluşlarının proje yazma konusundaki eksikliklerini gidermek bu konuda ki kapasitelerini artırmak amacıyla il merkezi ve ilçelerde faaliyetine devam eden 15 farklı dernekte 20 temsilcinin katılacağı Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi yapılması planlanıyor.
Eğitim süresince proje kavramı ve proje döngüsü aşamaları, proje nedir? Fikirden projeye geçiş, proje fikrinin belirlenmesi, tasarlama, ön değerlendirme, finansman kaynaklarının bulunması, uygulama, izleme ve değerlendirme, proje hazırlama aşamaları paydaş analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, projenin amacı ve genel hedefler, faaliyet planlama ve zaman çizelgesi, göstergeler ve doğrulama kaynaklarının tespiti, risklerin belirlenmesi ve analizi, bütçeleme, proje başvuru formu, gerekçe, yöntem, faaliyet planlama ve takvimi, sürdürülebilirlik, final raporları konu başlıklarında 5 gün süre ile toplam 30 saatlik eğitim yapılacak.