Ana Sayfa Spor Sağlık Raporu Karmaşasına Son Verilsin İsteniyor

Sağlık Raporu Karmaşasına Son Verilsin İsteniyor

86
0

“Amatör Futbolculardan her yıl sağlık raporu istenmeyecek “

Karabük Aile Hekimliği Sağlık Birimleri Amatör futbolcular adına kulüplerin her yıl istediği sağlık raporları için talimatnamelere uyulmadığını ve gelişi güzel rapor istenerek, amaçsız işlemler yapıldığını vurguluyorlar

Futbolcu Lisansı çıkarken verilen sağlık raporlarının her yıl kulüpler tarafından istenmesi talimatnamelere uygun değil Kulüplerde bu konuda bilgi eksikliği var, Bölge ASKF’larının konuyu kulüplere iletmesi lazım diyen hekimler, gerek aileler gerek futbolcular gerekse hekimler için zaman kaybı yaratan ve bir dayanağı olmayan uygulama konusunda zaman zaman tartışmaların yaşandığı ifade ediliyor

Konu hakkında bilgiler veren Aile Hekimleri, “Amatör Futbolculardan her yıl sağlık raporu istenmeyecek.Türkiye Futbol Federasyonu “Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı’nın 7 ve 8 inci maddelerinde değişiklik yapılarak gerekli düzenlemeye ilişkin 20.12.2019 tarihinde yapılan TFF Yönetim Kurulunda alınan karar 23.12.2019 tarihinde TFF internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.” diyorlar

Peki Talimatname Ne Diyor ?

VİZE İŞLEMLERİ

MADDE 7- Amatör futbolcuların müsabakalara katılabilmesi için lisanslarını her sezon bağlı oldukları Bölge Müdürlüklerine vize yaptırmaları zorunludur. Vize işlemleri transfer ve tescil dönemlerine bağlı olmaksızın 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilir. Vize işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin Federasyona sunulması zorunludur.

a) Federasyonca verilmiş olan lisans b) Sağlık yönünden futbol oynamaya elverişliliğine dair 18 yaşından büyüklerin kendisinin, 18 yaşından küçüklerin ise velisinin yazılı beyanı c) 18 yaşından küçük futbolcular için; futbolcu, veli ve kulüp taahhütnamesi 3 d) 18 yaşından büyük futbolcular için; futbolcu ve kulüp taahhütnamesi e) Her sezon Federasyonca tespit edilecek vize ücretinin yatırıldığına dair belge. Lisanslı bir amatör futbolcu aralıksız iki sezon vize işlemi yaptırmazsa tescili iptal edilir. Serbest kalan futbolcu dilediği kulüpte lisans çıkartabilir.

TRANSFER İŞLEMLERİ MADDE 8

a) 18 yaşından küçük amatör futbolcunun amatör veya profesyonel olarak transferi için önceki kulübünün ve velisinin yazılı muvafakatinin alınması zorunludur. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın yetiştirme tazminatına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kulüplerin 19 yaş ve altı kategorilerinde yerel liglere katılacağını taahhüt edip bu liglerin fikstürüne dahil olan takımlarının, ilgili ligde ilk iki (2) müsabakaya çıkmama, lig başlamadan ligden çekilmeleri veya herhangi başka bir şekilde lig müsabakalarını tamamlamadan ligden çekilmeleri veya düşürülmeleri halinde, ilgili yaş kategorisindeki 18 yaşını doldurmayan futbolcular kulüp muvafakatnamesi aranmaksızın belirlenen transfer dönemleri içinde başka bir kulübe transfer olabilirler. Ayrıca, kulübün ilgili yaş kategorisinin bir alt kategorisindeki lige katılmaması veya o kategoride düzenlenen bir lig olmaması halinde o yaştaki futbolcular da serbest kalır. 18 yaşını tamamlayan futbolcular, kulüplerinin muvafakatini almaksızın transfer ve tescil dönemleri içerisinde, aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda transfer yapabilirler.

Ancak 18 yaşını tamamlayan futbolcuların 25 yaşını tamamlayacağı tarihe kadar yapacakları transferlerde, futbolcunun yeni kulübü tarafından, eski kulübüne Federasyonca her yıl tespit ve ilan edilen katkı payını ödemeleri ve katkı payının ödendiğini belgelendirmeleri zorunludur. 25 yaşını tamamlayan amatör futbolcuların transferlerinde katkı payı ödenmez. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın yetiştirme tazminatına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kulüplerin yerel liglere katılacağını taahhüt edip bu liglerin fikstürüne dahil olan takımlarının, ilgili ligde ilk iki (2) müsabakaya çıkmama, lig başlamadan ligden çekilmeleri veya herhangi başka bir şekilde lig müsabakalarını tamamlamadan ligden çekilmeleri veya düşürülmeleri halinde, ilgili takımın 18 yaşını doldurmuş ve üzeri futbolcuları belirlenen transfer dönemleri içinde lisanslı oldukları kulübe katkı payı ödeme zorunluluğu olmaksızın başka bir kulübe transfer olabilirler. Futbolcunun amatör statüsünde transferi, Federasyonca her sezon için tarihleri tespit edilecek transfer ve tescil dönemlerinden birinde mümkündür. Futbolcular aynı sezon içerisinde, transfer ve vize işlemleri de dâhil olmak üzere, en fazla iki kulübe tescil edilebilirler. Aynı sezon içindeki ikinci transferlerde futbolcunun yaşına bakılmaksızın kulüp muvafakati aranır. İkinci transfer ve tescil döneminde lisans ve tescil işlemi yapılan futbolcunun, takip eden sezonun birinci transfer ve tescil döneminde transferi mümkündür. Amatör futbolcunun, profesyonel olması halinde Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı hükümleri uygulanır. 4 b) Lisans işlemlerinde futbolcuların yaş düzeltmeleri işlemlerde dikkate alınmaz. Tescil sürelerinin hesaplanmasında Federasyon Bölge Müdürlüklerinin onay tarihi esas alınır. c) Amatör futbolcuların transferinde esasları ve miktarı her yıl Federasyonca tespit edilen transfer ücretinin yatırılması zorunludur. d) Transfer işlemlerinde, aşağıdaki belgelerin Federasyona sunulması zorunludur: a) Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı ile birlikte arkalı önlü fotokopisi b) 18 yaşından küçük futbolcular için kulübün yetki belgesi ve imza sirküleri c) 18 yaşından küçük futbolcular için veli muvafakatnamesi d) 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kulüp muvafakatnamesi e) Sağlık yönünden futbol oynamaya elverişliliğine dair 18 yaşından büyüklerin kendisinin, 18 yaşından küçüklerin ise velisinin yazılı beyanı f) 18–25 yaşları arasındaki futbolcuların transferinde katkı payının ödendiğine dair kulüp belgesi veya katkı payının Federasyona yatırıldığına dair banka dekontu g)

ASKF’lerden alınan Referans Belgesi.

Kaynak Karabük Gündem

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz